Nenašli jste, co jste hledali?

Zkuste se podívat na
SijemeProfi.cz

 

 

Nákupní řád

A. Úvod

Tento nákupní řád je platný pro internetový obchod sijemedoma.cz a společně s reklamačním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (I love pets s.r.o.) a kupujícího (zákazník).

Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti ohledně nákupu kontaktujte nás na našich kontaktech.

B. Objednávka zboží

1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s reklamačním řádem.

2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.

3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd.

4. Termín doručení objednávky bude zvolen s ohledem na požadavek zákazníka při odesílání objednávky (zákazník jej zapíše do pole „Připojit vzkaz“ při odesílání objednávky v pokladně). Pro kontrolu bude termín zákazníkovi zaslán e-mailem. Pokud bude zákazník požadovat jiný termín než uvedený v e-mailu uvědomí o tom co nejdříve prodávajícího.

5. Pokud je to možné, uvádějte při registraci i telefonický kontakt.

6. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@sijemedoma.cz . Zákazník napíše do předmětu zprávy "Oprava objednávky" a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

7. Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí služby sledování stavu objednávek.

C. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu sijemedoma.cz a právním řádem platným v ČR.

D. Odstoupení od objednávky – storno

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět plnou částku předem dohodnutým způsobem. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky sijemedoma.cz na adrese info@ilovepets.cz

Jelikož prodávající při odeslání objednávky zákazníkovi neúčtuje plnou cenu za dopravu zboží, vymiňuje si právo účtovat tento rozdíl při vrácení zboží. Tato částka bude odečtena od částky kterou prodávající vrací zákazníkovi. Při odstoupení od smluvy, bylo li zboží zasláno mimo ČR se dopravné nevrací.

Kupující nemůže, podle odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

6. spočívajících ve hře nebo loterii

 

V případě zaslání zboží v rámci reklamace či využití práva odstoupení od smlouvy zasílejte zasílky s číslem objednávky, nebo kopií faktury, abychom byli schopni zásilku identifikovat.

Zásilku posílejte pouze obyčejně na adresu I love pets s.r.o., nám. Krále Jiřího 361, 67972 Kunštát.

Zásilky poslány na jinou adresu ( včetně Uloženky, Zásilkovny, uložení na poštu atd. ) , nebo na dobírku nepřevezmeme a zbytečně se vám zvýší náklady na vracení zboží a prodlouží se doba, kdy budeme schopni vaši reklamaci či vratku vyřídit.E. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.

5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.

6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou částku zpět.

F. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a jiných poplatků (odvoz starého spotřebiče,…). S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.

4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Odstoupení od objednávky – storno.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

G. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu I love pets s.r.o.prohlašuje a zavazuje se, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

Provozovatel internetového obchodu I love pets s.r.o. je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů a při zpracování osobních údajů jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Číslo registrace: 00000000/000